top of page

תקנון

כללי

 1. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 2. תנאי לשימוש באתר, צפייה בתכניו והשירותים הניתנים בו, לרבות הצטרפות המשתמש לאתר על ידי רישום אליו ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת מנוי באתר, הינו קבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים.

הגלישה באתר של פלפלת הזמין בכתובתwww.pilpelet.co.il  ("האתר" או "פלפלת"), שימוש ועיון בתכניו, הרישום לקבלת שירותיו ו/או רכישת מנוי ו/או מוצר המוצעים בו, וכל פעולה הקשורה באתר ו/או בשירותים הניתנים בו ("שימוש באתר") ייחשבו להסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמש לתנאי התקנון ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פלפלת ו/או מי מטעמם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ובפרט, פלפלת מצהירה מראש כי השפה בה היא משתמשת בגדרי השירותים השונים הניתנים באתר, לרבות באימונים, הינה שפה סאטירית והומוריסטית, ושכל דבר שיוצא מפיה, לרבות אם מכוון למתאמן מסוים, נאמר כולו בהלצה. פלפלת אינה מתכוונת לפגוע באיש, אלא אך לדרבן J

 1. האתר והתכנים המוצגים בו מהווים המלצות לביצוע פעילות גופנית בשילוב תזונה נכונה, לקהל הרחב ואינו מהווה תחליף מקום בו נדרש ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או תזונאי.

 2. האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מנויים, מוצרים ושימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בו על ידי גולשים ברשת האינטרנט ("המשתמש" או "הלקוח").

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/ או רכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין פלפלת, לכל דבר ועניין.

 4. הגיל המינימאלי לשימוש באתר הינו 18 שנים. במידה וטרם מלאו לך 18 הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם לשימוש באתר זה ואת הסכמתם לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כהגדרתו בתקנון זה, על ידי קטינים מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים כאמור. בהרשמתך כמנוי הנך מצהיר ומאשר כי גילך אכן מעל 18 שנה או כי ניתנה הסכמת הורים או אפוטרופוסים לשימוש באתר.

 5. פלפלת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ללא מתן הודעה מראש וכמו כן לבטל רכישה, ובפרט במקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

 6. תקנון האתר ותנאי השימוש בו נתונים לשינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של פלפלת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 7. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

 1. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית התשלום.

 2. משתמש המבצע רכישה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

 3. על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה המקוון כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף ונכון וכיוצא בזה.

 4. מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

 6. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 7. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות שליחת אישור לדואר אלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 9. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. קיימת חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש.

 10. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקליד המשתמש.

 11. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

 12. הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף.

 13. בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, פלפלת תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

 14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל המשתמש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, פלפלת תראה את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על המשתמש.

 

השירותים המוצעים באתר

 

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר /שירות לבין התמונה.

 2. פלפלת רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר/שירות כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

 3. פלפלת רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. פלפלת תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

 

תכניות האימונים המוצעות באתר

 

 1. יש להירשם לכל אימון, מראש, דרך האתר.

 2. ניתן לבטל אימון עד 24 שעות לפני מועד האימון. ביטול אימון שלא במסגרת 24 השעות האמורות לא ייחשב, והמשתמש

 3. יחויב באימון כאילו והשתתף בו. 

 4. לאחר מועד פקיעת תוקפה של תכנית אימונים לא תהיה כל אפשרות שימוש /זיכוי של האימונים שלא מומשו.

 5. ספירת תוקפה של תכנית אימונים תחל ממועד קיום האימון הראשון.

 6. תחילת אימונים מותנית בחתימה על הצהרת בריאות והתקנון דנן.

 

פלפלת בפארק

 

 1. תכנית האימונים כוללת 3 אימונים בשבוע, בימים א', ג' ו ד', לתקופה של חודש ימים. מחירה של התכנית הוא 330 ₪ לחודש.

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעה בדבר בקשה להקפאת התוכנית ("הודעת הקפאה") לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com. תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

חתונה

 

 1. תכנית האימונים כוללת מספר בלתי מוגבל של אימונים, וכן גישה חופשית לאימוני ה-VOD, לתקופה של שנה, במחיר 250 ₪ לחודש.

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעה בדבר בקשה להקפאת התוכנית ("הודעת הקפאה") לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com.  תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

 

יזיזים

 

 1. תכנית האימונים כוללת 5 אימונים (לכל היותר), לתקופה של שבוע ימים, במחיר 90 ₪. 

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעה בדבר בקשה להקפאת התוכנית ("הודעת הקפאה") לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com.  תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

 

שלום שלום

 

 1. תכנית האימונים כוללת 10 אימונים, לתקופה של שלושה חודשים, במחיר 300 ₪.

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעת הקפאה לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com.  תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

 

יוצאים קבוע

 1. תכנית האימונים כוללת מספר בלתי מוגבל של אימונים, לתקופה של חודש ימים. התכנית מתחדשת באופן אוטומטי.  מחירה של התכנית הוא 310 ₪ לחודש ימים.  

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעה בדבר בקשה להקפאת התוכנית ("הודעת הקפאה") לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com.  תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

 

אירוסים + VOD

 

 1. תכנית האימונים כוללת מספר בלתי מוגבל של אימונים, לתקופה של שלושה חודשים, במחיר 825 ₪.

 2. תכנית זו ניתנת להקפאה בלבד ולא ניתנת לביטול. ניתן לבצע הקפאה של התכנית באמצעות שליחת הודעת הקפאה לכתובת הדוא"ל: Pilpeletsport@gmail.com. תכנית זו הינה עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

 

רכישת ציוד

 

 1. המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. פלפלת אינה מתחייבת למלאי מוצרים כלשהו

 2. פלפלת עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות כלשהן לרבות כאלו אשר אינן בשליטת פלפלת, מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהזנת או באמצעות הטלפון. במקרה זה, פלפלת תהיה רשאית להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ופלפלת תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי וככל ששולם

 3. הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים באתר הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין

 

ביצוע רכישת ציוד באתר ותשלום

 

 1. חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הרכישה ולאחר אישור פלפלת להמצאות הפריטים במלאי ולתנאי האספקה.

 2. האתר מאובטח עפ"י תקן PCI ופרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי פלפלת. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, פלפלת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 3. לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. כאמור לעיל, הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 4. פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של פלפלת בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי פלפלת תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

 5. מערכת המחשוב של פלפלת מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

אספקה והובלה

 

 1. בכפוף לכך ששולמה לפלפלת מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, פלפלת תדאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

 2. במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 

אחריות למוצרים

 

 1. תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה. יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה.

 2. האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד').

 3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

 4. בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל פלפלת, בכפוף לתיאום מוקדם, בצירוף חשבונית העסקה. פלפלת תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר.

 5. במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של פלפלת.

 

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע"י המשתמש.

 2. עוד יובהר כי, בשל היותו של השירות ו/או המוצר "מידע" כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתך, תקופות מנוי בהן לא השתמשת בשירות ו/או במוצר, רכישה בשוגג, ביטול תכנית באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי אנא פנה לכתובת הדוא"ל הבאה: Pilpeletsport@gmail.com.

 3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.

 4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים/ שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

 5. החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל, בתיאום מול פלפלת, ובהגעה פיזית של הלקוח אל הכתובת שתימסר לו על ידה.

 6. פלפלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם נפלה טעות בהצגת המוצר באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר; אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר; במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החברה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של פלפלת; במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו; אם נגמר המוצר לאחר או לפני ביצוע הרכישה; או כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של פלפלת, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

 7. יודגש כי פלפלת לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 1. האתר והתכנים המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב ("המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לפלפת ו/או לצדדים שלישים אחרים.

 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של פלפלת לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם פלפלת התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 3. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), הם רכושה הבלעדי של פלפלת והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה (או למי מטעמה) באופן בלעדי.

הצהרת בריאות וכתב ויתור

 

 1. גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.

 2. כמן כן, המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה לפלפלת ולמי מטעמה אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, התוכן ו/או שירות המוצג ו/או הנמכר באתר, וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פלפלת ו/או מי מטעמם לעניין זה.

 3. המשתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או דיאטה ו/או עיסוק בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, כולם כפי המוצגים באתר וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 4. המשתמש מאשר ומצהיר כי הומלץ לו לקבל חוות דעת רפואית מתאימה בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות באתר.

 5. תכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים.

 

אחריות ושיפוי

 

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.

 2. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי פלפלת ו/או כלפי מי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שפלפלת ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמש, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

 3. פלפלת ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמש באתר לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים ושימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.

 4. פלפלת אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר, ככול שהדבר בשליטתה. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבה של פלפלת ו/או מפני נזקים, נוזקות, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל פלפלת ו/או ספקיה- ולא יהא באלה כדי להטיל על פלפלת ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.

 5. המשתמש באתר מתחייב לשפות את פלפלת ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה וישפה המשתמש את פלפלת ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

 

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 

 1. פלפלת ו/או מי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות הנהוגים במטרה לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של פלפלת ("מאגר המידע").

 2. האתר הנו אתר מאובטח, ופרטי המשתמש המוזנים בו, יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך כך משתמשת פלפלת בהצפנת הנתונים באמצעות תקן HTTPS להצפנת המידע מרגע הזנתם למערכת על ידי המשתמש.

 3. פלפלת אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר ע"י המשתמש, למעט, העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור, ביצוע העסקה או השלמתה אצל חברות האשראי וכדומה, ולמעט שימוש פלפלת ו/או מי מטעמה בלבד, במידע אשר המשתמש נתן מראש הסכמתו לצרכי מעקב אחר התקדמותו בביצוע תכנית האימונים, כאמור בתקנון.

 4. ברישומו לאתר ושימוש בו, לרבות עיון בתכנים המוצגים בו, מאשר המשתמש לפלפלת לאגור מידע אודותיו, לרבות, פרטיו ונתוניו האישיים אשר נמסרו בהסכמתו המפורשת לכך, לצרכי מעקב אחר התקדמותו ובחתירה להשגת מטרותיו.

 5. פלפלת אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר ואינה מאחסנת אותו במאגר, ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה.

 6. למען הסר ספק, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי. מומלץ להיכנס לאתריהן של החברות ולהתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהן.

 7. יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת לפלפלת חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא פלפלת אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.

 8. פלפלת מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, כמו כן, נתונים אודות זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. פלפלת רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

 9. פלפלת שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (באם אלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בפלפלת ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

 

קבלת מידע אישי מהמשתמש

 

 1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לאתר.

 2. בכל מקרה בו המשתמש מעביר לידי האתר מידע אישי אודותיו, חומרי גלם ו/או תמונות ו/או סרטים על גבי מדיה מגנטית ו/או כל חומר בכל צורה אחרת, מובהר ומוסכם כי המידע, חומר הגלם ו/או המדיה יישאר בידי האתר גם לאחר אספקת המוצר או השירות למשתמש וכן לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות ע"י המשתמש ויהפכו לרכושה של פלפלת.

 3. מוסכם ומוצהר, כי האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירה לצד ג' ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 4. המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר.

 5. פלפלת אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או המנויים.

 6. דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא"ל, במסרונים וכיוצ"ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.

 7. בכל עת יוכל המשתמש לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לשירות לקוחות בכתובת הדוא"ל Pilpeletsport@gmail.com.

 8. פלפלת רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

פתרון מחלוקות

בכל מחלוקת שעניינה עסקת רכישה או השימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

שירות לקוחות

במקרה של שאלות/ הערות/ הארות, ניתן לפנות לפלפלת באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: Pilpeletsport@gmail.com.

רכישת תכניות אימונים, מוצרים וקבלת שירותים באתר

bottom of page